BWOO ຄູ່ຮ່ວມງານທົ່ວໂລກ

BWOO ແມ່ນຍີ່ຫໍ້ທີ່ຈົດທະບຽນໃນທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະຊອກຫາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ດີເລີດໄປທົ່ວໂລກເພື່ອການພັດທະນາຮ່ວມກັນ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າຮ່ວມກັບຄອບຄົວ BWOO. ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຈິງໃຈທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບເຈົ້າເພື່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.

BWOO Global Partners (1)
BWOO Global Partners (2)
BWOO Global Partners (3)
BWOO Global Partners (5)
BWOO Global Partners (4)
BWOO Global Partners (7)
BWOO Global Partners (6)
BWOO Global Partners (8)
BWOO Global Partners (9)
BWOO Global Partners (10)
BWOO Global Partners (11)